‘Elke natuurlijke geboorte is economisch rendement’

IMG_3674 (1)


Met het project Bewust Natuurlijk Luxe werken LTO Nederland vakgroep Vleesveehouderij en de stamboeken Belgisch WitBlauw (BWB) en Verbeterd Roodbont (VRB)aan het verhogen van het draagvlak voor meer natuurlijke geboorten bij deze vleesveerassen. Het meten van bekkenmaten bij de koeien is daarbij een onmisbare stap. ‘Hoe groter het bekken van de koe is, des te groter is de kans dat een koe natuurlijk kan afkalven’, zegt VRB-fokker Bert van Abeelen uit Dorst. “‘Elke natuurlijke geboorte is economisch rendement’” verder lezen